Softštartéry

Dodávame softštartéry pre každé použitie a akúkoľvek aplikáciu.

Kompaktné softštartéry CSX a CSXi

Aucom CSX Aucom CSXi
Foto - Aucom CSX Foto - Aucom CSXi
7 – 110 kW 7 – 110 kW
Brožúra .PDF Brožúra .PDF
AuCom CSX – jednoduchý nízkonapäťový softštartér s integrovaným bypasovým stýkačom. Aucom CSXi – softštartér CSX rozšírený o funkcie ochrany motora.

Viacúčelové softštartéry EMX3

Aucom EMX3
Foto - Aucom EMX3
11 kW – 1 MW
Brožúra .PDF
AuCom EMX3 – je najvyššou radou nízkonapäťových softštartérov, ktorý svojím softvérovým a hardvérovým vybavením poskytuje užívateľovi maximálny komfort riadenia a zabezpečuje najvyšší stupeň ochrany motora.

Vysokonapäťové softštartéry MVS

Aucom MVS
Foto - Aucom MVS
50 A – 600 A
Brožúra .PDF
AuCom MVS - softštartéry v napäťových hladinách 2,3 – 13,8 kV s integrovanými motorovými ochranami predstavujú jednoduché a cenovo výhodné riešenia pre široké spectrum aplikácií.

Manuály

Názov dokumentu Jazyk
CSX a CSXi (príručka používateľa) slovenčina
EMX3 (príručka používateľa) angličtina
MVS (príručka používateľa) čeština
IMS2 (príručka používateľa) slovenčina