AuCom

Softštartéry, Nový Zéland

Softštartéry sú zariadenia slúžiace na rozbeh elektromotorov. Tento spôsob rozbehu dnes úplne nahrádza spúšťanie spôsobom Y/Δ. Rozbeh pomocou softštartéra má dve hlavné výhody a to obmedzenie rozbehového prúdu elektromotora a značné zníženie momentového rázu, ktorý nežiaduco vplýva na motor ako aj na technológiu ním poháňanú, čo v konečnom dôsledku vedie k zvyšovaniu životnosti a výrazne znižuje nároky na údržbu. Softštartéry v pohonnej sústave však pôsobia aj ako ochranné členy, ktoré chránia elektromotor rôznymi typmi zabudovaných ochrán.
Softštartér je v podstate napäťový menič, ktorý pomocou nastavovania fázového uhla zopnutia tyristorov 0 - 180° mení strednú hodnotu napätia a tým plynulo zvyšuje hodnotu  preddefinovaného štartovacieho napätia na sieťové.

Spoločnosť AuCom bola založená v roku 1978 v Novozélandskom meste Christchurch a v súčasnosti patrí medzi lídrov na trhu s nízko a vysokonapäťovými softštartérmi. Tieto zariadenia boli vyvíjané v spolupráci a pod licenciou americkej vesmírnej agentúry NASA a ako prvé softštartéry na svete boli uvedené na komerčný trh. Toto zabezpečuje ich špičkovú kvalitu, robustnosť a spoľahlivosť.

Foto - Aucom CSX

Kompaktné softštartéry CSX a CSXi

  • AuCom CSX – jednoduchý nízkonapäťový softštartér s integrovaným bypasovým stýkačom.
  • Aucom CSXi – softštartér CSX rozšírený o funkcie ochrany motora.
Foto - Aucom EMX3

Viacúčelové softštartéry EMX3

  • AuCom EMX3 – je najvyššou radou nízkonapäťových softštartérov, ktorý svojím softvérovým a hardvérovým vybavením poskytuje užívateľovi maximálny komfort riadenia a zabezpečuje najvyšší stupeň ochrany motora.
Foto - Aucom MVS

Vysokonapäťové softštartéry MVS

  • AuCom MVS - softštartéry v napäťových hladinách 2,3 – 13,8 kV s integrovanými motorovými ochranami predstavujú jednoduché a cenovo výhodné riešenia pre široké spectrum aplikácií.

Prezrite si prodrobnejšie informácie o softštartéroch...