AuCom

Softstartéry, Nový Zéland

Softstartéry jsou zařízení sloužící na rozběh elektromotorů. Tento způsob rozběhu dnes úplně nahrazuje spouštění způsobem Y/Δ. Rozběh pomocí softstartéru má dvě hlavní výhody, a to omezení rozběhového proudu elektromotoru a značné snížení momentového rázu, který nežádoucím způsobem působí jak na motor, tak i na technologii jím poháněnou, což v konečném důsledku vede ke zvyšování životnosti a výrazně snižuje nároky na údržbu. Softstartéry v pohonné soustavě však působí i jako ochranné členy, které chrání elektromotor různými typy zabudovaných ochran.
Softstartér je v podstatě napěťový měnič, který pomocí nastavování fázového úhlu sepnutí tyristorů 0 - 180° mění střední hodnotu napětí a tím plynule zvyšuje hodnotu předdefinovaného startovacího napětí na síťové.

Společnost AuCom byla založená v roce 1978 v novozélandském městě Christchurch a v současnosti patří mezi lídry na trhu s nízko a vysokonapěťovými softstartéry. Tato zařízení byla vyvíjená ve spolupráci a pod licencí americké vesmírné agentury NASA a jako první softstartéry na světě byli uvedené na komerční trh. Toto zabezpečuje jejich špičkovou kvalitu, robustnost a spolehlivost.

Foto - Aucom CSX

Kompaktní softstartéry CSX a CSXi

  • AuCom CSX – jednoduchý nízkonapěťový softstartér s integrovaným bypassovým stykačem.
  • Aucom CSXi – softstartér CSX rozšířený o funkci ochrany motoru.
Foto - Aucom EMX3

Víceúčelové softstartéry EMX3

  • AuCom EMX3 – je nejvyšší řadou nízkonapěťových softstartérů, který svým softwarovým a hardwarovým vybavením poskytuje uživateli maximální komfort řízení a zabezpečuje nejvyšší stupeň ochrany motoru.
Foto - Aucom MVS

Vysokonapěťové softstartéry MVS

  • AuCom MVS - softstartéry v napěťových hladinách 2,3 – 13,8 kV s integrovanými motorovými ochranami představují jednoduchá a cenově výhodná řešení pro široké spektrum aplikací.

Podívejte se na podrobnější informace o softstartérech ...